Internet har gått om dagspressen – Notable följer med

På Notable har vi i dagarna tagit beslutet att  allt mer inrikta våra kommunikativa tjänster mot online marketing och därför följer vi med intresse den pågående utvecklingen vad gäller internets frammarsch. Enligt IRM (Institutet för reklam och mediestatistik) gick internet under 2012 om dagspressen som det största reklammediet i Sverige. Internet har nu en marknadsandel på 24 procent.
– Under många år har IRM-siffrorna visat hur Internet knappat in på dagspressen och 2012 skedde regimskiftet. Förflyttningen från tryckta till digitala medier är en spegling av konsumenternas beteende, säger Madeleine Thor, vd på IRM i en kommentar.