Behöver du hjälp med grammatiken?

Enligt en undersökning gjord på Harvard Business Revievs hemsida har de som aldrig lyckats få en chefsposition två och en halv gånger fler grammatikaliska fel i sina texter än de som avancerat till chefer.

”Uppmärksamhet på detaljer: människor som bryr sig om sitt skrivande visar trovärdighet, professionalism och noggrannhet i sitt arbete.
Kritiskt tänkande: att veta hur man formar en grammatiskt korrekt mening indikerar att du också kan analysera och förklara komplexa problem.
Intellektuell fallenhet: om du inte lärt dig skillnaden mellan ”de” och ”dem”, särskilt när svaret är långt ifrån ogooglebart, kan det få en arbetsgivare att undra: Vad mer kan den här personen ha misslyckats lära sig?” skriver Talarforum.

Behöver du hjälp med grammatiken? Vänd dig till Notable Productions! Noggrannhet är vårt motto!